Saturday, July 9, 2011

Meddelande fran Ortodoxa Patristic kyrkan/ Skara & SverigeOrtodoxa Patristic kyrkan
Skara & Sverige
Biskopsdöme av Leesburg
Old Dominion
www.christ-prayer.org

i nåd av den Helige Ande, Old Dominion BISKOPSDÖME i Virginia. (Stift av Leesburg) etablerade andlig vård till ortodoxa troende.
att genom nya församling som kallas "ortodoxa Patristic kyrkan"
leds av Rev Spyridon (Kamil Tanous). (engelskspråkig).

som kommer att ge:
- Andlig och liturgiska tjänster.
- Teologi Utbildning
- Prästadömet konfiguration för att bli läsare, diakoner och präster till nya församlingar i Sverige och Scandiavia.
- Ortodoxa ungdomsrörelse.


till den det berör kontakta dekanus, Rev Spyridon.
Skara- Sverige
rev.spyridon@christ-prayer.org
www.christ-prayer.org

Editor: Διάκονος. Rev.Deacon. Spyridon (Kamil Tannous)
Orthodox Patristic Church
www.christ-prayer.org