Friday, January 29, 2016

No Arabic jihadist ideology in Christianity /لا يوجد عقيدة الجهاد العربية في الفكر المسيحي·  Fr. Spyridon Tanous clerify that there is no Jihad thought at Christianity
الاب سبيريدون طنوس يوضح عدم صحة فكرة الجهاد في الفكر المسيحي
Fader Spyridon Tannous förklarar felaktiga förståelse av ordet jihad i den arabiska versionen av evangeliet
 .
Editor: Rev.Spyridon Tanous
Greek Orthodox Church Γ.Ο.Χ
 www.christ-prayer.org