Thursday, September 26, 2013

The Conference: "Path of Orthodoxy" in Scandinavia./ Konferensen: "Vägen av ortodoxi" i Skandinavien.


                                     In  English                                                                      Svensk

 
Background
 
The conference will touch  a set of topics, such as:
 
·         Nature of Orthodox life
·         Relationship  between Orthodoxy, Nature  and Environment
 
 As  well  as,  We will allocate a large portion of the conference to  explain the  meaning of monastic in  Orthodox faith,  because  many people  asking  for  lectures about  the life  of monastic in Orthodox  life;  Where  will  address  the  issue  of monastic life for men and women, And also the lives of semi-monastic.
And the means for families to apply general principles of monasticism within their family life.
 
Anchorite(anachorites/Αναχωρητες) & Autism
as  well  as  there  are  subject of the  life   of  anchorite  and  autism, or ascetic life,  where  many  persons  have  been asked  information  about  the  life  of anchorite. So,  in  the  conference  there  will  be a wide margin for  those  who  are  looking  for  such  life.
 
Date
The  date  of  conference  has  been  changed  from  december 2013,  to  February 2014,    due to  the  schedule  of  Archbishop, So, in  February  the Archbishop  will  visit  Sweden  in  order  to  consecrate  the  land  and  chapel,  which  are  the  cornerstone  of  launching  monastry  in  Scandinavia.
And since the theme of the conference is Specialist, for this reason it  was  good  of  the presence of Archbishop so that will  answer questions, and give spiritual advice  and  lectures.
 
For furthere  information,  please  contact  Fr. Spyrodon  at:   contact@christ-prayer.org
Or  at  website: www.christ-prayer.org
 
 
Bakgrund
 
Konferensen kommer att beröra en rad ämnen, såsom:
 
·         Natur ortodoxa livet
·         Förhållandet mellan ortodoxi, Natur och Miljö
 
Samt kommer  vi fördela en stor del av konferensen för att förklara innebörden av klosterliv i ortodox tro, eftersom flera personer krävde att hålla föredrag om livet av klosterlivet i ortodox liv, Så, konferensen  kommer att behandla frågan om klosterlivet för män och kvinnor, och också livet för semi-monastiska.
Och och de metoder som gör att familjer att tillämpa allmänna principer för klosterväsendet i deras familjeliv.
 
Anakoret (anachorites/Αναχωρητες) & Autism
liksom det finns  livet i anakoret och autism  former, eller asketiska livet, där många personer har ombetts information om livet i anakoret. Så, i konferensen kommer det att finnas ett stort utrymme för den som letar efter en sådan liv.
 
Datumet
Datumet för konferensen har ändrats från december 2013 till februari 2014 på grund av schemat för ärkebiskop, Så, i februari ärkebiskopen kommer att besöka Sverige för att inviga den mark och kapell, som är hörnstenen i lanseringen kloster i Skandinavien.
Och eftersom temat för konferensen är specialisten, av denna anledning var det bra av förekomsten av ärkebiskopen så som kommer att svara på frågor, och ge andlig rådgivning och föreläsningar.
 
För mera information kontakta Fr. Spyridon på:
Eller    hemsida: www.christ-prayer.org

Editor: Rev.Spyridon Tanous
Orthodox Patristic Church- Sweden
Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ
www.christ-prayer.org