Thursday, August 29, 2013

First Orthodox Monastery in Scandinavia/ Första ortodoxa kloster i Skandinavien

Orthodox Patristic Church- Sweden,

Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ

 
 
In one of our serious step of launching first  Orthodox  monastery in Sweden and  all  Nordic states
In November 2013, There  is  ten days camping  for  for whom wants to become monks and nuns in Scandinavia.
 
where  there is plan  to  open Nunnery, and Monastery.
 
So that they will be prepared in order to work within the community, and help persons  and  families spiritually and psychologically
 
The monastery will be a place of rest, for all  who  feels  pressure.
 
For further  information,   contact Fr.  Spyridon (  Head  of  the  mission in  Scandinavia)  at: 

contact@christ-prayer.org
 
 
 
 
I en av våra allvarligt steg att lansera första ortodoxa klostret i Sverige och samtliga nordiska stater.
 
I november 2013, Det är tio dagar camping  för vem ska bli munkar och nunnor i norden.
 
där planen att öppna Nunnekloster, och Kloster.
 
Så att de kommer att förberedas för att arbeta inom samhället, och hjälper personer och familjer andligt och psykiskt
 
Klostret är en plats för vila, för alla som känner trycket.
 
För ytterligare information, kontakta Fr. Spyridon (chef för uppdrag i Skandinavien) hos:
contact@christ-prayer.org
Editor: Rev.Spyridon Tanous
Orthodox Patristic Church- Sweden
Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ
www.christ-prayer.org