Saturday, June 25, 2011

Association of Raising the Holy Cross in SwedenBut God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ”.
(Gal 6:14)

Men Gud förbjude att jag skulle ära, utom i kors vår Herre Jesus Kristus”.
 (Gal 6:14)


Association of Raising the Holy Cross in Sweden


The association aims to gather people in aim to raise the Holy Cross over Sweden, such as in the houses, gardens and the public area.

The association aim to spread the conception of praise and worship to the Holy Cross who bear Our Saviour, Jesus Christ, the Lord.

the association is non-profit Association, and there are No fees from any kind to the memberships.

The association is a Christian religion, which based on the teaching of the Patristic of the church.


Association av höja det heliga korset i Sverige


Föreningen syftar till att samla människor i syfte att höja det heliga korset i Sverige, såsom i hus, trädgårdar och offentliga området.

 Föreningen syftar till att sprida uppfattningen om lovsång till det heliga korset som bär vår Frälsare, Jesus Kristus, Herren.

 Föreningen är ideell förening, och det finns inga avgifter från något slag till medlemskap.

 Föreningen är en kristen religion, som grundar sig på läran om Patristic av kyrkan.

Editor: Διάκονος.
Rev.Deacon. Spyridon (Kamil Tannous)
Orthodox Patristic Church
www.christ-prayer.org